Rychlé kontakty

UNITECH Trade s.r.o.
Pražská 53
530 06  Pardubice
tel: +420 461 105 266
info@unitechtrade.cz

Otevírací doba:

Pondělí - 8:00-15:30                                                                                                                                                                   Úterý      - 8:00-15:30                                                                                                                                                                   Středa   - 8:00-15:30                                                                                                                                                                   Čtvrtek   - 8:00-15:30                                                                                                                                                                  Pátek     - 8:00-15:30

Keramické povlaky

            


Popis

Barva

Obsah sušiny (% - obj.)

Doporučená tloušťka / teor. vydatnost z (l/kg)

3M Scotchkote Epoxy Ceramic HD Surfacer HG 519 (Cerami-Tech HG)                                                                                                                                                                                        Technický list

Keramikou plněná opravárenská hmota s vynikající odolností proti otěru. Vynikající přilnavost ke kovovým i nekovovým podkladům. Vynikající ochrana žlabů, násypek, kolen, drtičů, ventilů, čerpadel a zařízení vystavených agresivnímu působení suchých částic a řídkých kaší. Dobrá odolnost většině průmyslových chemikálií. Vhodné pro trvalé ponoření.
 
  100   563 cm³

3M Scotchkote Epoxy Ceramic Rebuild EG 513 (Cerami-Tech EG)                                                                                                                                                                                   Technický list

Dvousložkový keramický opravárenský kompozit vhodný k opravám všech součástí v prostředí trvalého ponoření a proudících kapalin. Výborná přilnavost ke kovovým podkladům. Ideální na opravy skříní čerpadel, oběžných kol, vrtulí, vodících lopatek, ventilů, stěn potrubí, nádrží, kormidel, tepelných výměníků apod. – také v jaderné energetice. Výborná odolnost proti otěru. Vhodné pro trvalé ponoření.
 
šedá 100 - 417 cm³

3M Scotchkote Epoxy Ceramic Surfacer CR 511 (Cerami-Tech CR)                                                                                                                                                                                              Technický list


Povrstvovací systém na vnitřní plochy potrubí s vysokou odolností a nízkým třením vhodný pro všechny oblasti s proudícími kapalinami. Hladký povrch s malým třením - úspory nákladů na čerpání. Ideální ochrana vodních komor, potrubí, čerpadel, vrtulí, armatur, výměníků apod. Dobrá chemická odolnost. Vhodné pro trvalé ponoření.
šedá, modrá 100 250 µm 2,5 m²

3M Scotchkote Epoxy Ceramic Surfacer FG 512 (Cerami-Tech FG)                                                                                                                                                                                    Technický list

Keramický tekutý povrstvovací povlak pro použití v prostředí proudících kapalin. Vytváří nátěr s optimální odolností proti otěru a mechanickými vlastnostmi. Zajišťuje vynikající odolnost proti úderu a ubývání materiálu v korozních a erozních podmínkách.
 
šedá 100 250 µm 1,76 m²

3M Scotchkote Epoxy HT Lining HTX 517 (Cerami-Tech HTX)                                                                                                                                                                                                     Technický list

Dvousložkový epoxidový povlak s vynikající odolností vůči vysokým teplotám. Vysoce kvalitní tekutá forma povrstvovací směsi pro strojírenství. Zvláště vyvinutá pro podmínky ponoření za vysokých teplot. Plněno karbidovými a keramickými částicemi. Vysoce odolný teplotám, abrazi, má dobrou přilnavost v kombinaci s optimálními fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Ideální na opravy skříní čerpadel, oběžných kol, vrtulí, vodících lopatek, ventilů, stěn potrubí, nádrží, tepelných výměníků a dalších zařízení pracujících za vysokých teplot.
 
bílá 100 750 µm 1,04 m²

3M Scotchkote Urethane Ceramic Lining FG 514 (Cerami-Flex FG)                                                                                                                                                                                                      Technický list

Pružný dvousložkový polyuretanový povlak pro obnovu a povrstvení povrchů a součástí, odolný proti abrazi, kavitaci i erozi v prostředí proudících kapalin. Snadná aplikace na zařízení pracující v prostředí trvalého ponoření. Ideální pro obnovu narušených ploch čerpadel, oběžných kol, ventilů, vrtulí, Kortových trysek, vodících lopatek, potrubí a dalších zařízení vystavených otěru, korozi a kavitaci. Výborná odolnost proti otěru a úderu.
 
šedá 100 750 µm 1,07 m²

3M Scotchkote Urethane Ceramic Rebuild EG 515 (Cerami-Flex EG)                                                                                                                                                                                 Technický list

Pružný opravárenský tmel pro obnovu a povrstvení povrchů a součástí, odolný proti abrazi, kavitaci i erozi v prostředí proudících kapalin. Snadná aplikace na zařízení pracující v prostředí trvalého ponoření. Ideální pro obnovu narušených ploch čerpadel, oběžných kol, ventilů, vrtulí, Kortových trysek, vodících lopatek, potrubí a dalších zařízení vystavených otěru, korozi a kavitaci. Výborná odolnost proti otěru a úderu.
 
šedá 100 - 835 cm³

201 Ceramic Repair Paste                                                                                                                                                                                                                                                          Technický list

Dvousložkový bezrozpouštědlový epoxidový opravárenský tmel. Materiál byl navržen pro použití na kovových podkladech vystavených otěru a úderu. Je vhodný jak pro nouzové opravy, tak i jako součást plánované údržby. Hodí se např. pro opravy poškozených nebo opotřebených oběžných kol, poškozených armatur, opotřebených separátorů, poškozených skříní čerpadel, potrubí, propelerů, kormidel nebo výměníků, vodních komor a čel trubkovnic.
 

tmavě šedá

 

 
406 cm³

202 Ceramic Repair Fluid                                                                                                                                                                                                                                                             Technický list

Nátěrová hmota odolná proti erozi a korozi – principiálně používaná v trvalém ponoru v proudících kapalinách. Materiál je možné aplikovat přímo na otryskanou ocel, nebo na plochy dříve opravené materiálem Resimetal 101 Metal Repair Paste nebo Resimetal 201 Ceramic Repair Paste. Je vhodný pro povrstvování zařízení jako jsou oběžná kola, skříně čerpadel, ventily, výměníky, vodní komory, odlučovače, potrubí, šneky a lodní šrouby, propelery, kormidla, apod.

      446 cm³

203 Superflow Ceramic Repair Fluid                                                                                                                                                                                                                                        Technický list

Nátěrová hmota odolná proti erozi a korozi – principiálně používaná tam, kde je potřeba v trvalém ponoru zefektivnit hydrodynamické charakteristiky zařízení. Materiál je možné aplikovat přímo na otryskanou ocel, nebo na plochy dříve opravené materiálem Resimetal 101 Metal Repair Paste nebo Resimetal 201 Ceramic Repair Paste. Je vhodný pro povrstvování zařízení jako jsou čerpadla, oběžná kola, ventily, potrubí, šneky a lodní šrouby, kormidla, trysky, propelery apod.


 
  250 µm

2,2 m²

625 cm³

204 Heavy Duty Ceramic Repair Paste                                                                                                                                                                                                                                     Technický list

Opravárenský materiál odolný velmi náročným podmínkám v prostředí otěru a ponoru. Je vhodný pro povrstvování zařízení jako jsou žlaby, násypky, kolena, skříně čerpadel, apod., které jsou vystaveny intenzivnímu otěru.

 

      584 cm³

205 Ceramic HT Fluid                                                                                                                                                                                                                                                                    Technický list 

Resimetal 205 Ceramic HT Fluid je navržený pro zlepšení vlastností konvenčních konstrukčních materiálů – konkrétně na ochranu zařízení v kontaktu s vodou a uhlovodíky ve směsích s vodou proti erozi / korozi při zvýšených teplotách. Je-li nátěr plně vytvrzen, je odolný teplotám do 130°C v trvalém ponoru ve vodě, slané vodě a ropě (přesná teplotní odolnost závisí na provozních podmínkách – pro doporučení kontaktujte svého distributora). Materiál je možné aplikovat přímo na otryskanou ocel, nebo na plochy dříve opravené materiálem Resimetal 101 Metal Repair Paste nebo Resimetal 201 Ceramic Repair Paste. Je vhodný pro povrstvování zařízení používaných při zpracování uhlovodíků, kondenzátních čerpadel, zpětných nádrží, kaloriferů, destilačních zařízení, evaporátorů, výměníků nebo praček plynů.

    600 µm

0,6 m²

206 Ceramic HTA Fluid                                                                                                                                                                                                                                                                  Technický list 

Je navržený pro zlepšení vlastností konvenčních konstrukčních materiálů – konkrétně na ochranu zařízení pracujících v kontaktu s kyselinami a vysoce agresivními chemikáliemi za zvýšených teplot. Je-li nátěr plně vytvrzen, je odolný teplotám do 90°C v trvalém ponoru v kyselině sírové, chlorovodíkové nebo fosforečné. Materiál je možné aplikovat přímo na otryskanou ocel, nebo na plochy dříve opravené materiálem Resimetal 101 Metal Repair Paste nebo Resimetal 201 Ceramic Repair Paste. Je vhodný pro povrstvování procesních zařízení, čerpadel, potrubí, destilačních zařízení, oddělovacích jednotek, výfuků nebo vnitřních ploch nádob.

    600 µm 0,6 m²

207 Ceramic HTS Fluid                                                                                                                                                                                                                                                                 Technický list 

Určen pro ochranu technologických zařízení pracujících v prostředí trvale proudící vody a vodních uhlovodíkových roztoků ve vyšších teplotách. Jednou vytvrzený nátěr je schopen odolávat teplotám do 120°C v trvalém ponoru vodě sladké i slané (mořské), a ropných produktech. Hmota může být aplikována na abrazivně otryskanou ocel nebo na povrchy opravené pomocí tmelu Resimac 101 – syntetický kovový opravárenský tmel nebo 201 – Keramický opravárenský tmel. Vhodný pro povrstvení olejových a plynových výrobních zařízení, čerpadel, bojlerů, potrubí, tepelných výměníků, destilační jednotky, výfuků, čistících jednotek a vnitřních povrchů nádrží.

       431 cm³