Rychlé kontakty

UNITECH Trade s.r.o.
Pražská 53
530 06  Pardubice
tel: +420 461 105 266
info@unitechtrade.cz

Otevírací doba:

Pondělí - 8:00-15:30                                                                                                                                                                   Úterý      - 8:00-15:30                                                                                                                                                                   Středa   - 8:00-15:30                                                                                                                                                                   Čtvrtek   - 8:00-15:30                                                                                                                                                                  Pátek     - 8:00-15:30

Realizace zakázek

Realizace zakázek
Realizace zakázek
Realizace zakázek
Realizace zakázek
Realizace zakázek
Realizace zakázek
Realizace zakázek
Realizace zakázek
Realizace zakázek
Realizace zakázek
Realizace zakázek
Realizace zakázek
Realizace zakázek
Realizace zakázek

Zakázkový program - převážně pomocí technologie 3M Scotchkote ( dříve Thortex), Resimac a Gemite

Hlavní předností je dlouhodobá trvanlivost provedených oprav - minimální nároky na odstavení provozu, opravy na místě často bez složité demontáže

Řešíme problémové oblasti průmyslových a provozních budov, technologických zařízení a  strojních součástí, které podléhají extrémnímu namáhání a při použití standardních opravárenských technologií dochází k opakovaným závadám. Většinu zakázek provádíme s minimálními nároky na přerušení provozu. 

Všechny zakázky provádíme v rámci poptávkového / nabídkového řízení, kde je podrobně specifikován problém a navrženo konkrétní řešení včetně technologie. Zakázkovou činnost lze členit do několika oblastí :

A. Údržba a opravy budov

Realizace zakázek

Realizace zakázek

Hydroizolace plochých a tvarovaných střech (více »)

 • Ploché a tvarované střechy - Stěrková hydroizolace polymeruje na střeše a vytváří bezúdržbovou hydroizolační folii s naprostou odolností proti ÚV záření, a vysokou pružností 
 • Úžlabí a trapézové spoje - dlouhodobá, spolehlivá hydroizolace zesíleným systémem Scotchkote Poly Tech 665 (dříve Poly Tech), nebo polyurethanovým systémem Scotchkote Poly Tech EC 661/UV 662 ( dříve Poly Tech EC/UV) (záruka 5 - 10 let)
 • Havarijní opravy hydroizolace - aplikace pro nízkých teplotách i za deště

 

 

Realizace zakázek

Opravy a renovace průmyslových a provozních podlah

 • Opravy výtluků a prasklin v betonu - pro lehké i těžké mechanické zatížení - plný provoz od 3 až  24 hod. po ukončení opravy
 • Bezprašné uzavírací nátěry na beton 
 • Nátěry betonových podlah pro běžné i vysoké mechanické nebo chemické zatížení
 • Lité průmyslové podlahy pro vysoké mechanické nebo chemické zatížení
 • Značení dopravních cest

 

Realizace zakázek

Nátěry vnitřních stěn a stropů do potravinářství a hygienických provozů

 • Nátěry na stěny - nanotechnologické nátěry odpuzující a likvidující bakterie, plísně, čistící vzduch
 • Protiplísňové nátěry
 • Nátěry na kachličky do prostředí potravinářských provozů
 • Ochrana kachliček proti úderu - zesílené nátěry na ochranu zdí 
 • Hydroizolace sprch a umýváren
Realizace zakázek

 

Speciální nátěry na skleněné konstrukce - proti úderu a rozbití

Jednosložkový čirý nátěr vytváří houževnatou, pružnou folii na ochranu skleněných předdmětů, nemění vzhled skla. V případě nárazu může dojít k rozbití skla, folie však nepovolí. Používá se také jako spolehlivá hydroizolace sklaněných spojů v lištách.

 

Opravy, ochrana a hydroizolace betonových konstrukcí proti mechanickému opotřebení, tepelným vlivům a působení chemikálií 

 • Provádění ochranných nátěrů na cementové bázi do střídavého i trvalého ponoru, pro pitnou vodu, odpadní i splaškové vody
 • Provádění krystalických hydroizolačních nátěrů s vysokou chemickou odolností
 • Sanace a reprofilace opotřebených povrchů stěrkami s vysokou přlnavostí a chemickou odolností

                                                                                   

B. Opravy a renovace strojních a technologických zařízení v průmyslu

Realizace zakázek

Opravy opotřebených kovových součástí

 • Hřídelí a čepů
 • Průsaky a praskliny potrubních vedení, skříní čerpadel, nádrží, tělesa ventilů apod.
 • Opravy oběžných kol čerpadel, ventilátorů a vrtulí
 • Obnova klínových drážek a drážkových spojů
 • Obnova uložení ložisek
Realizace zakázek
Realizace zakázek

Obnova povrchů vystavených suchému otěru nebo proudícím kapalinám

 • Cyklony, šneky, sila a kolena pneumatických zařízení
 • Násypky
 • Čerpadla
 • Turbíny
 • Čela trubkovnic
 • Nádrže 
 

Opravy pryžových nebo plastových součástí

 • Dopravníkové pásy
 • Hadice
 • Těsnění
 • Pneumatiky zemědělských a stavebních mechanismů
 • Vibrátory
 • Opravy pogumů                                                                                                                                                         
 
 
 
 

C. Antikorozní a protichemická ochrana, povrchové úpravy - speciální nátěry

Realizace zakázek

Průmyslové antikorozní nátěry

 • ocelových konstrukcí, potrubních systémů (povrchových i podzemních), energomostů
 

Vnitřní a vnější protichemické nátěry

Realizace zakázek

 

 • vnitřních ploch silně namáhaných energetických zařízení - nádrží, kondenzačních jednotek, reaktorů - v suchém prostředí i trvalém ponoru vody, i chemikálií, také pro vysoké teploty
 

Renovace nádrží a jímek

Realizace zakázek
 • havarijních a záchytných jímek
 • renovace vodojemů, podzemních betonových i ocelových nádrží na vodu (pitnou, užitkovou, odpadní i splaškou vodu).
 • Opravy a renovace ČOV

Metalizace

 • Ochrana ocelové konstrukce proti korozi v atmosferickém prostředí až do C2 (podle klasifikace ČSN EN ISO 12944 - Stupně korozní agresivity atmosféry)

Mobilní tryskání 

 • tryskání pískem, struskou, ocelovou drtí s frecyklací, vhodné pro uzavřené prostory, nebo prostory citlivé na prach